برنامه ها

11 آذر, 1396
# جلسه سخنران(ان) زمان محل برگزاری
1 قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی, قرائت قرآن کریم 08:30 صبح - 08:40 صبح سالن اصلی
2 سخنرانی مدیر همایش خیر مقدم 08:45 صبح - 08:55 صبح سالن اصلی
3 سخنران شماره یک سخنران شماره یک 9:00 صبح - 9:35 عصر سالن اصلی
4 سخنران شماره دو سخنران شماره دو 9:45 صبح - 10:15 صبح سالن اصلی
5 ارائه مقاله ارائه مقاله 10:20 صبح - 10:35 صبح سالن اصلی
6 ارائه مقاله ارائه مقاله2 10:40 صبح - 10:55 صبح سالن اصلی
7 ارائه مقاله ..... 11:00 صبح - 11:15 صبح سالن اصلی
8 ارائه گزارش توسط دبیر علمی سخنرانی دبیر علمی 11:20 صبح - 11:30 صبح سالن اصلی
9 اجرای برنامه هنری اجرای برنامه هنری 11:35 صبح - 11:45 صبح سالن اصلی
10 پذیرایی و نماز پذیرایی 11:45 صبح - 12:00 عصر نگارخانه و نماز خانه سالن
11 سخنران شماره سه سخنران شماره سه 12:00 عصر - 12:30 عصر سالن اصلی
12 سخنرانی شماره چهار سخنران شماره 4 12:35 عصر - 13:05 عصر سالن اصلی
13 تقدیر تقدیر 13:10 عصر - 13:20 عصر سالن اصلی
14 پذیرایی ناهار ناهار 14:00 عصر - 15:00 عصر سالن پذیرایی
15 بازدید از مجموعه تاریخی مزار مولانا ..... 15:15 عصر - 15:30 عصر مجموعه تاریخی مزار مولانا