بلاگ

نخستین همایش پیام آور وحدت در تایباد برگزار می گردد.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

نخستین همایش پیام آور وحدت در تایباد برگزار می گردد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش پیام آور وحدت این همایش بصورت علمی بوده و محققان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا تاریخ 25 آبان ماه 1396 از طریق همین سامانه به دبیرخانه ارسال نمایند.